تبلیغات
به سمت خدا - چه فرقی است بین ما و آنها؟!

به سمت خدا
بهترین افراد کسانی هستند که به همه خوبی کنند بدون این که در نظر داشته باشند آنها خوبند یا بد هستند.

بزرگ مردتاریخ

مطالب اخیر
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

آن زمانها قلب حسین فاطمه را با کارهایشان میشکستند

ما قلب مهدی فاطمه را با کارهایمان میشکنیم

آن زمانها برای حسین فاطمه نامه مینوشتند که بیاید به یاریشان

ما حتی نامه ای هم برای آمدن مهدی فاطمه ننوشته ایم

آن زمانها باکمال وقاحت با کشتن فرزندان حسین فاطمه،خون به دلش کردند

ما با رفتارمان خون به دل مهدی فاطمه میکنیم

آن زمانها حسین فاطمه یاری نداشت

این زمانها مهدی فاطمه در پی 313 یار است...

چه فرقی است بین ما و آنها؟!

حسین پسر فاطمه است ، مگر مهدی نیست؟!


حواست را جمع کن ! حسین را منتظرانش کشتند...نوشته شده در جمعه 18 آذر 1390 توسط محمد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
نظرسنجی
امار وبلاگ

Upload Music
Blog Skin