تبلیغات
به سمت خدا - کجا می روی؟!

به سمت خدا
بهترین افراد کسانی هستند که به همه خوبی کنند بدون این که در نظر داشته باشند آنها خوبند یا بد هستند.

بزرگ مردتاریخ

مطالب اخیر
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: متفرقه -

ای مسافر !

کجا می روی؟ مقصدت کجاست؟ به چه سمت و سویی گام برداشته ای؟

نکند راهت بی راهه باشد؟ نکند آنقدر راه بی راه ات را بروی و بروی تا راهت 

را گم کنی؟

نکند خودت نمی دانی راهت بی راهه است؟ نکند بروی و بین راه تنها

بمانی؟نکند راهی که می روی نهایتا به این نتیجه برسی که راهت بی راهه بودهاست؟

به کجا؟ به کجا می روی؟

موظب خودت باش ! موظب باش در راهی که می روی چاه نباشد،بی راهه نباشد

مسافری و ناگزیر راهت به مقصدی منتهی می شود

تویی که راهت را انتخاب می کنی ، تویی که باید بی راهه را از راه اصلی تشخیص دهی

اگر راهت درست است که هیچ ، خوش به حالت !

ولی اگر راهت بی راهه است تنها چیزی و کسی که می تواند تو را نجات دهد

خودت هستی خودت !

می دانی راهت بی راهه است ؛ انتخاب با توست

هم می توانی خود را به بی خیالی بزنی و راهت ادامه دهی

هم می توانی تصمیم قطعیت را بگیری و برگردی

انتخاب با توست ؛ کدام؟!نوشته شده در چهارشنبه 25 آبان 1390 توسط محمد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
نظرسنجی
امار وبلاگ

Upload Music
Blog Skin