تبلیغات
به سمت خدا - مهدی بیا

به سمت خدا
بهترین افراد کسانی هستند که به همه خوبی کنند بدون این که در نظر داشته باشند آنها خوبند یا بد هستند.

بزرگ مردتاریخ

مطالب اخیر
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: امام زمان(عج) -

مهدی منتظر اگر ، دمی به ما نظر كنـــــــــــــد

جهان تیره را یقین ،بدل به ملكِ زر كنـــــــــــــد

به حكم گفتــــــه های او ، اگر زمان گذر كنـــد

زِ راه و رسم جـاریش ، سِزَد بســـی حذر كند

كــــــــــلام آسمانیش، به ســــــینه ها اثر كند

نگاه های قُدسیش ، زِ سیــــنه دفع شر كنـد

دمی ز مصلــــــــــحت اگر ، عِـذار جلوه گر كند

قلوب غصه دار را ، تحـولی دگر كنــــــــــــــــــد

حجاب غیبتش اگر ، به امر حق زِ‌ ســـــر كنــد

ضیــــاء مِهـــر پاك را ، نشان تاج ســــــــــر كند

نور هدی اگـــــر دمی ، شبِ سیه ســـحر كند

اساس هر چه فتنه را ، فكـــنده بس هنر كنـد

دعـــــــــــای سوزمان اگر ، حقیقــــــتاً اثر كند

نسیم صبح آن زمان ، ســـپیده را خبر كنــــــــد

عبدالصمد رحیمینوشته شده در چهارشنبه 13 مهر 1390 توسط محمد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
نظرسنجی
امار وبلاگ

Upload Music
Blog Skin