تبلیغات
به سمت خدا - نمیخواهی به خودت بیایی؟

به سمت خدا
بهترین افراد کسانی هستند که به همه خوبی کنند بدون این که در نظر داشته باشند آنها خوبند یا بد هستند.

بزرگ مردتاریخ

مطالب اخیر
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

وقتی خودت از دست خودت خسته می شوی!


وقتی خودت از دست کارهایی که می کنی به ستوه می آیی!


وقتی تمام آنچه به نام بدی به تو معرفی شده آشنایی نزدیک می یابی واز آنجام آن باکی نداری!


وقتی از تمام قدرتت برای آزردن دیگران استفاده می کنی!


 وقتی از هیچ جنایتی برای رسیدن به هدفت چشم پوشی نمی کنی!


وقتی آنقدر از آسمان دوری که حتی یک ستاره نمی بینی!


وقتی آلودگی های درونت تمام شوینده ها راناامید می کند!


وآن هنگام که خودت اعتراف می کنی دایرة المعارف تاریکی هستی.


آن هنگام که خود را درتاریکی محض می یابی وبه خودت واقف می شوی.


آن زمان که پر از پستی و رزالتی...


یکی چشم به راه توست.


تو این را می دانی.چراغی مقابلت می افروزد


نوری خیره کننده در دل سیاهی چشمانت را می نوازد وتو به دنبال نور تمام تاریکی ها


را پشت سر می گذاری ودر نهایت این تویی که نور را در آغوش می کشی.


نوری که مبدا ومقصد تو از آن است.


هر که هستی نگاهی به هستی ات بکن .نکند سیاهی محاصره ات کرده باشد!!!نوشته شده در سه شنبه 6 دی 1390 توسط محمد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
نظرسنجی
امار وبلاگ

Upload Music
Blog Skin