تبلیغات
به سمت خدا - معجزه صلوات

به سمت خدا
بهترین افراد کسانی هستند که به همه خوبی کنند بدون این که در نظر داشته باشند آنها خوبند یا بد هستند.

بزرگ مردتاریخ

مطالب اخیر
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: متفرقه -

الهی به امید تو

مادری بعد از وفات دخترش ،اورا در خواب می بیند که در عذاب ورنج وسختی است .با ناراحتی از خواب بیدار شد وناله وفریاد وگریه زاری سر داد.چند روزی به حال فرزندش اشک ریخت . مدتی از این ماجرا گذشت .دوباره دخترش را در خواب دید که خوشحال وخرسند است ودر بهشت فردوس نشسته ودر حال استراحت است . مادر گفت : ای دختر آن دفعه با آن وضع اسفبار واین دفعه تورا در بهشت میبینم ، داستان چیست ؟

گفت :ای مادر ،آن عذاب وآن سختی ها به خاطر گناهان وغفلت هایم بوده که مشاهده کردی ،اما این حالی که می بینی به واسطه این است که چند روز پیش عزیزی از کنار مقبره وقبرستان ما رد شد وچند دفعه صلوات فرستاد وثواب آن را به اهل گورستان بخشید . خدا به برکت آن صلوات ، عذاب را از اهل این گورستان برداشت...

منبع:http://www.rahbar-seyedali.mihanblog.com/نوشته شده در شنبه 3 دی 1390 توسط محمد
مقام معظم رهبری

نویسندگان
نظر سنجی
نظرسنجی
امار وبلاگ

Upload Music
Blog Skin